Zájmová činnost studentů

Vzhledem k zaměření školy (s převahou nároku na duševní práci) spatřujeme jádro mimoškolní činnosti v komplementární oblasti, tedy v okruhu činností tělovýchovných a sportovních. Do programu včleňujeme jak činnosti cyklické, pravidelné, tak občasné. Vedle toho se škola snaží pěstovat studentský potenciál v oblasti kulturní.

Středoškolský sportovní klub

Klub pracuje během celého školního roku. Každý rok se jeho členy stává kolem 100 studentů. Klub nabízí pravidelné aktivity v řadě sportovních a tělovýchovných kroužků - plavání, free style, florbal, volejbal, posilování, lezecká stěna

* Úvodní návštěva je zdarma. Celoroční školní příspěvek činí 400 Kč.

Aktuální rozpis.
Podrobněji se můžete informovat u T. Sládka.

Kroužky a zájmové aktivity v Hořovicích

Pro ty, které plně neuspokojí nabídka našeho sportovního klubu a chtějí se poohlédnout po dalších možných (nejen pohybových) aktivitách, které jim poskytnou vyžití ve volném čase, doporučuji prohlédnout si blog www.volnycas-horovice.blog.cz , kde lze najít řadu užitečných informací a odkazů.

Jednorázové akce

Studentům jsou nabízeny jednodenní (i vícedenní zahraniční) lyžařské zájezdy, návštěva ve Vodním světě, běžkařský, vodácký i cykloturistický kurs...

Klub mladých diváků

Již řadu let organizuje škola pro studenty vyššího stupně návštěvy divadelních představení v rozmanitých pražských divadlech. Bližší informace jistě ráda poskytne Mgr. Jeřábková. Zde najdete výpis představení, která jž Klub mladých diváků navštívil od roku 1994.

Pěvecký sbor

Každou středu nacvičuje pěvecký sbor pod vedením Mgr. Jedličkové nějaké překvapení na pravidelnou pololetní akademii.

Akademie

Dvakrát ročně si studenti ze všech ročníků připraví pestrý program, se kterým se představí rodičům a ostatním zájemcům v Labi. Scénář a režie jednotlivých hudebních, činoherních i tanečních vystoupení je plně v rukách studentů. S celkovou koordinací má pravidelně plno práce Mgr. Jeřábková.

Školní časopis

Studenti samostatně vydávají svůj časopis pod názvem Corpus Delicti.