V roce 2018 pokračovalo SRPG ve své tradiční podpoře gymnázia.

Příjmy

Zdrojem financí byly opět hlavně členské příspěvky – celkem 85 500 Kč. Velký podíl tentokrát plynul i z účelových sponzorských příspěvků na modernizaci posilovny – celkem 58 500 Kč + přímý nákup posilovací lavice. Na modernizaci posilovny přispěli: město Hořovice, TPL Czech s. r. o., Nemocnice Hořovice, Buzuluk a. s., MC – Bauchemie, Macechy a jejich přátelé, Odbory KOVO Buzuluk, Fyziovital s. r. o.

Realizované akce

Maturitní ples

Maturitní ples pořádalo SRPG pouze pro jednu třídu – 8.A. Sdružení sloužilo tradičně jako administrativní opora plesu a jako obsluha tomboly.

Modernizace posilovny

Zejména díky aktivitě pana Františka Šmída se podařilo získat výše zmíněné prostředky na modernizaci školní posilovny. Byl pořízen posilovací stojan a jeden posilovací stroj + další potřebné vybavení (tyče, závaží, podložky,…). Díky tomu je nyní posilovna využívána výrazně více než v minulých letech.

Šatní skříňky

Jako každý rok pořídilo sdružení další sadu šatních skříněk. V roce 2019 už zbývá dovybavit novými šatními skříňkami pouze jednu třídu.

Oslavy 70. výročí založení školy

SRPG výrazně podpořilo výročí školy zakoupením reklamních předmětů s logem GVH – trička, hrnky, čepice, tužky, placky, stojací bannery… Prodejem během oslav i následným prodejem se tyto prostředky postupně vrací zpět.

Klub mladého diváka

Již druhým školním rokem pokračuje SRPG v podpoře divadelních zájezdů do příbramského divadla pro studenty nižšího gymnázia. Každý školní rok tak mohou primáni – kvartáni navštívit celkem šest představení. Studenti platí 50 Kč za představení, zbytek hradí sdružení.

Doprava na soutěže a odměny

Již několik let hradí sdružení dopravu našich studentů na různé druhy soutěží a odměny pro nejlepší studenty či do soutěží pořádaných školou.

Plány pro další rok

Co bychom rádi zrealizovali ve spolupráci se SRPG v roce 2019?
• úspěšně zorganizovat 2 maturitní plesy
• dokončit obnovu šatních skříněk
• zakoupit další automat na filtrovanou vodu
• zrevitalizovat a upravit horní část parčíku před budovou