SRPG

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích je nezávislým a dobrovolným spolkem, který sdružuje rodiče a zákonné zástupce studentů navštěvujících Gymnázium v Hořovicích a další osoby s vazbou na školu.

Z každoročně vybíraných členských příspěvků spolek přispívá na odměny pro ostudenty, cestovné na soutěže, zlepšování školního prostředí, nákup hygienických potřeb,...

Více informací o činnosti můžete najít v dokumentech SRPG.

Jakékoli dotazy či připomínky můžete směřovat na předsedkyni Mgr. Dagmar Kuncovou prostřednictvím vedení školy.

 

Vzhledem k současné situaci jsme přešli na bezhotovostní úhradu příspěvku SRPG.

Minimální výše příspěvku je 300 Kč. Pokud je na gymnáziu více sourozenců, platí pouze jeden.

Příspěvěk můžete uhradit na účet č. 400776369/0800

Variabilní symboly: prima 801, sekunda 802, tercie 803, kvarta 804, kvinta 805, sexta 806, septima 807, oktáva 808, 1.C 401, 2.C 402, 3.C 403, 4.C 404

Do "zprávy pro příjemce" uveďte jméno a příjmení platícího žáka.

Prostředky SRPG jsou používány na:

 - šlechtění prostředí školy (šatní skříňky, lavičky, parčík,...)

 - dopravu na soutěže, do divadla,...

 - zajištění filtrované vody pro studenty

 - spolufinancování propagačních předmětů - tužky, placky, roušky,...

Zároveň SRPG velmi aktivně spolupracuje při organizaci školních akcí - lyžařské kurzy, zájezdy, plesy,...

Děkujeme za spolupráci

V roce 2018 pokračovalo SRPG ve své tradiční podpoře gymnázia.

Příjmy

Zdrojem financí byly opět hlavně členské příspěvky – celkem 85 500 Kč. Velký podíl tentokrát plynul i z účelových sponzorských příspěvků na modernizaci posilovny – celkem 58 500 Kč + přímý nákup posilovací lavice. Na modernizaci posilovny přispěli: město Hořovice, TPL Czech s. r. o., Nemocnice Hořovice, Buzuluk a. s., MC – Bauchemie, Macechy a jejich přátelé, Odbory KOVO Buzuluk, Fyziovital s. r. o.

Realizované akce

Maturitní ples

Maturitní ples pořádalo SRPG pouze pro jednu třídu – 8.A. Sdružení sloužilo tradičně jako administrativní opora plesu a jako obsluha tomboly.

Momentálně SRPG připravuje sérii představení v Divadle Antonína Dvořáka Příbram pro studenty nižšího gymnázia. Dle počtu zájemců sdružení přispěje na dopravu či vstupné.

Vedení Sdružení Rodičů a Příznivců Gymnázia děkuje všem členům za příspěvek, který poskytli v uplynulém školním roce. Vybrané prostředky byly použity na zlepšení prostředí školy, na dopravu žáků na krajské a okresní soutěže, na vybavení a odměny pro mimoškolní akce,... 

Členské příspěvky pro nový školní rok budou ve stejné výši jako loni - 300 Kč. U sourozenců stačí jedna platba. Vybrané prostředky budou použity v duchu předchozích let. Vedení SRPG přivítá další nápady na jejich využití.

SRPG pořádá ve spolupráci s Divadlem Příbram pro studenty nižšího gymnázia divadelní zájezdy.
SRPG hradí dopravu na představení a studenti platí 50 Kč za jedno představení.
 
V školním roce 2018/19 je program Klubu mladého diváka následující:
Další informace u Mgr. Brodské či Mgr. Císařové
 

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).