Ředitel

PhDr. Jiří Vlček
Zástupce ředitele
Mgr. Martin Komínek
Hospodářka
Jana Langmajerová
Vyučující
Jméno a příjmení Vyučované předměty Poznámka
Mgr. Renata Benetková ČJS, DĚJ  
Mgr. Petra Brodská ANJ  
Mgr. Jana Císařová ANJ, LTV  
Mgr. Michala Čížková CHE, BIO  
RNDr. Dana Dřevínková ANJ, CHE  
Mgr. Zita El-Dunia, Ph.D. ČJS, LTV, HV  
PhDr. Lidmila Fričová LTV, ZSV  
Mgr. Josef Hlavačka CHE, TV  
Mgr. Lenka Hlavačková FYZ, MAT  
Mgr. Petra Hošková FRJ, TV  
Mgr. Václava Jedličková ČJS, LTV, HV, SZ  
Mgr. Miroslava Jeřábková ČJS  
Mgr. Marie Kadeřábková DĚJ   
Mgr. Daniela Kazdová ČJS, LTV, NEJ  
Mgr. Martin Komínek INF, FYZ  
Mgr. Zuzana Komínková MAT, FYZ  
Mgr. Martin Kučera MAT, INF  
Mgr. Monika Liprtová TV  
Mgr. Kateřina Pintová FRJ  
PhDr. Zdeněk Samec ČJS, LTV, NEJ  
Mgr. Tomáš Sládek TV, ZSV metodik prevence, výchovný poradce
Mgr. Iva Sojková ANJ  
Mgr. Martin Solař FYZ, CHE  
Mgr. Irena Suttrová MAT, FYZ  
Mgr. Marie Šebestová NEJ, RUJ  
PhDr. Tereza Šidláková BIO  
RNDr. Jan Švábenický MAT, INF  
Mgr. Barbora Traburová ANJ  
Mgr. Roman Urbánek DĚJ, ZEM  
Mgr. Ivana Vítková MAT, ZEM  
PhDr. Jiří Vlček SPSY  
PaedDr. Josef Zedník VV