Výsledky přijímacích zkoušek

Seznam přijatých do 1. ročníku čtyřletého studia

Seznam přijatých do primy osmiletého studia

Pořadí uchazečů do 1. ročníku čtyřletého studia

Pořadí uchazečů do primy osmiletého studia

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají.
V úterý 30. dubna 2019 bude zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do tří pracovních dnů od jeho doručení.

Prosíme přijaté uchazeče, kteří byli přijati na jinou školu a nastoupí na ni, aby nám tuto skutečnost laskavě zatelefonovali na 311 51 29 57.

Při odevzdání zápisového lístku do čtyřletého studia budeme od uchazečů požadovat volbu druhého cizího jazyka (francouzština, němčina nebo ruština) a volbu mezi výtvarnou a hudební výchovou. Toto lze ještě později upřesnit telefonicky.

Veškeré potřebné informace o průběhu přijímacího řízení najdete v dokumentech k přijímacím zkouškám :

  • prezentace ze dne otevřených dveří - popisuje průběh přijímacího řízení
  • kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté studium
  • formulář přihlášky na střední školu

 Jakékoli další nejasnosti rádi objasníme na tel. čísle 311 51 29 57.

 Přijímací zkoušky ve školním roce 2018/19 proběhnou v následujících termínech:

12. dubna - čtyřleté studium - 1. termín

15. dubna - čtyřleté studium - 2. termín

16. dubna - osmileté studium - 1. termín

17. dubna - osmileté studium - 2. termín

13. května - 1. náhradní termín

14. května - 2. náhradní termín