Výsledky přijímacích zkoušek

Osmileté studium

Seznam přijatých uchazečů do 8letého studia

Pořadí uchazečů do 8letého studia

Pořadí je pouze informativní. 17. června bude zveřejněn seznam přijatých a zároveň bude rozesláno nepřijatým uchazečům rozhodnutí o nepřijetí.

Čtyřleté studium

Seznam přijatých uchazečů do 4letého studia

Žádáme přijaté uchazeče, aby při odevzdání zápisového lístku nahlásili volbu volitelných předmětů:

  • dvouletý dvouhodinový předmět VÝTVARNÁ nebo HUDEBNÍ výchova
  • druhý jazyk celé 4 roky 3-4 hodiny týdně - FRJ, NEJ nebo RUJ

Pořadí uchazečů do 4letého studia

Pořadí je pouze informativní. 16. června bude zveřejněn seznam přijatých a zároveň bude rozesláno nepřijatým uchazečům rozhodnutí o nepřijetí. 

Přijímací zkoušky harmonogram

8. června - přijímací zkoušky čtyřleté studium

9. června - přijímací zkoušky osmileté studium

pondělí 15. 6.

  • zveřejnění výsledkové listiny pro 4leté (v odpoledních hodinách)

úterý 16. 6.

  • zveřejnění výsledkové listiny pro 8leté (v dopoledních hodinách)
  • zveřejnění seznamu přijatých pro 4leté studium
  • odeslání rozhodnutí o nepřijetí pro 4leté studium

středa 17. 6.

  • zveřejnění seznamu přijatých pro 8leté studium
  • odeslání rozhodnutí o nepřijetí pro 8leté studium

Přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek do 23. 6. (4leté) a do 24. 6. (8leté).

Nepřijatí uchazeči nepodávají odvolání, ale žádají o nové rozhodnutí. Vzor najdete v dokumentech k přijímacím zkouškám. Žádost nutno podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Jakékoli dotazy rádi objasníme na tel. čísle 311 51 29 57.

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).