Přijímací zkoušky

Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče,
 
sdělujeme, že jednotné přijímací zkoušky se konají letos pouze  v jednom termínu (ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě), a to 
  • v pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté studium (1. ročník)
  • v úterý 9. června pro osmileté studium (prima).
Do vlastních rukou Vám bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce, kde bude vše podrobně specifikováno, případně uvedeny odkazy na potřebné dokumenty.
Během konání zkoušek je nutné dodržovat obecná provozní a hygienická  pravidla. Seznamte se, prosím, s nimi a respektujte je.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na nás obrátit (mailem, telefonicky).

Výsledky přijímacích zkoušek

Osmileté studium

Seznam přijatých uchazečů do 8letého studia

Pořadí uchazečů do 8letého studia

Pořadí je pouze informativní. 17. června bude zveřejněn seznam přijatých a zároveň bude rozesláno nepřijatým uchazečům rozhodnutí o nepřijetí.

Čtyřleté studium

Seznam přijatých uchazečů do 4letého studia

Žádáme přijaté uchazeče, aby při odevzdání zápisového lístku nahlásili volbu volitelných předmětů:

  • dvouletý dvouhodinový předmět VÝTVARNÁ nebo HUDEBNÍ výchova
  • druhý jazyk celé 4 roky 3-4 hodiny týdně - FRJ, NEJ nebo RUJ

Pořadí uchazečů do 4letého studia

Pořadí je pouze informativní. 16. června bude zveřejněn seznam přijatých a zároveň bude rozesláno nepřijatým uchazečům rozhodnutí o nepřijetí. 

Přijímací zkoušky harmonogram

8. června - přijímací zkoušky čtyřleté studium

9. června - přijímací zkoušky osmileté studium

pondělí 15. 6.

  • zveřejnění výsledkové listiny pro 4leté (v odpoledních hodinách)

úterý 16. 6.

  • zveřejnění výsledkové listiny pro 8leté (v dopoledních hodinách)
  • zveřejnění seznamu přijatých pro 4leté studium
  • odeslání rozhodnutí o nepřijetí pro 4leté studium

středa 17. 6.

  • zveřejnění seznamu přijatých pro 8leté studium
  • odeslání rozhodnutí o nepřijetí pro 8leté studium

Přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek do 23. 6. (4leté) a do 24. 6. (8leté).

Nepřijatí uchazeči nepodávají odvolání, ale žádají o nové rozhodnutí. Vzor najdete v dokumentech k přijímacím zkouškám. Žádost nutno podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Jakékoli dotazy rádi objasníme na tel. čísle 311 51 29 57.

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).