Přijímací zkoušky

Seznamy přijatých uchazečů po náhradním termínu

Výsledková listina čtyřleté studium

Seznam přijatých čtyřleté studium

Výsledková listina osmileté studium

Seznam přijatých osmileté studium

Seznamy přijatých uchazečů

Seznam přijatých čtyřleté studium

Seznam přijatých osmileté studium

Další postup

Přijatí uchazeči mohou do 10 pracovních dnů tj. do 16. května donést zápisový lístek.

Nepřijatým uchazečům dnes odesíláme doporučeně rozhodnutí o nepřijetí, proti kterému se mohou odvolat do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí (tj. cca do 9. května).

Výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče

Čtyřleté studium

Osmileté studium

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky čtyřleté studium

Výsledky osmileté studium

Uchazeči jsou uvedeni pod ID, které najdete na pozvánce. Pokud jste jej ztratili, zavolejte si na číslo níže.

Další postup:

28. dubna do 14:00 - zveřejnění pořadí uchazečů na www.gvh.cz

29. dubna od 8:00 do 10:00 - v ředitelně možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

2. května - zveřejnění seznamu přijatých a odeslání rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem (proti tomu se lze do 3 pracovních dnů od doručení odvolat)

Další odpovědi najdete v Prezentaci ze dne otevřených dveří 

Pro zajímavost nabízíme přehled bodů přijatých uchazečů za poslední roky.

Kritéria přijímacího řízení na 4-leté studium

Kritéria přijímacího řízení na 8-leté studium

Přijímací zkoušky harmonogram

1. března 2022 - termín odevzdání přihlášky

kolem poloviny dubna 2022 - odesílání pozvánek na PZ

12. dubna 2022 - první termín přijímací zkoušky - čtyřleté studium

13. dubna 2022 - druhý termín přijímací zkoušky - čtyřleté studium

19. dubna 2022 - první termín přijímací zkoušky - osmileté studium

20. dubna 2022 - druhý termín přijímací zkoušky - osmileté studium

10. května 2022 - první náhradní termín přijímací zkoušky - čtyřleté i osmileté studium

11. května 2022 - druhý náhradní termín přijímací zkoušky - čtyřleté i osmileté studium

Jakékoli dotazy rádi objasníme na tel. čísle 311 51 29 57.

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).