Přijímací zkoušky

Průběh přijímacího řízení najdete v Prezentaci ze dne otevřených dveří - pozor, nejsou tam aktuální termíny!

Pro zajímavost nabízíme přehled bodů přijatých uchazečů za poslední roky.

Přijímací zkoušky harmonogram

1. března 2022 - termín odevzdání přihlášky

kolem poloviny dubna 2022 - odesílání pozvánek na PZ

12. dubna 2022 - první termín přijímací zkoušky - čtyřleté studium

13. dubna 2022 - druhý termín přijímací zkoušky - čtyřleté studium

19. dubna 2022 - první termín přijímací zkoušky - osmileté studium

20. dubna 2022 - druhý termín přijímací zkoušky - osmileté studium

10. května 2022 - první náhradní termín přijímací zkoušky - čtyřleté i osmileté studium

11. května 2022 - druhý náhradní termín přijímací zkoušky - čtyřleté i osmileté studium

Jakékoli dotazy rádi objasníme na tel. čísle 311 51 29 57.

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).