Maturitní zkoušky

V souladu s § 16 vyhlášky MŠMT č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, sděluji, že maturitní zkoušky v jarním období  se konají v těchto termínech:
  • 1. června a 2. června – didaktické testy společné části
  • 10. června – 16. června – ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky,
a to v budově Gymnázia Václava Hraběte, Hořovice, Jiráskova 617.
Během zkoušek je nutné dodržovat obecná provozní a hygienická  pravidla. Seznamte se, prosím, s nimi a respektujte je.
 
V souladu s § 45 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, vyhlašuji pro žáky závěrečných ročníků  k přípravě na konání maturitní zkoušky 5 vyučovacích dnů volna, a to na dny 25. května až 29. května 2020.
 
V Hořovicích  14.5. 2020
PhDr. Jiří Vlček, ředitel školy