I. p o l o l e t í

   
září
3. Začátek vyučování, Školská rada
4. Seminář Ozbrojený útočník
5.- 7. Kurs "Go!" pro primu
5. Studentská rada
10.- 13. Kurs "Go!" pro 1.C
10. Světluška
11. Opravné MZK
17.- 21. Setkávací týden v Německu
20. Seznamovací schůzka - prima
21. Srdíčkový den
27. Ředitelské volno pro žáky
27. - 3. 10. Zahraniční zájezd -Wales
28. Státní svátek
během Předmětové komise
říjen
3. Studentská rada
4. Pedagogická rada - diagnostická
7. Zlaté Hrábě
10. Veletrh SŠ - Zdice
17. Bílá pastelka
10. - 12. Zahraniční výjezd Německo
29. + 30. Podzimní prázdniny
listopad
7. Studentská rada
14. Den otevřených dveří
20. Pedagogická rada - po 1.čtvrtletí
22. Třídní schůzky
prosinec
3. Uzávěrka přihlášek žáků k MZ 2018 pro jarní období
3. Srdíčkový den
4. Studentská rada
18. Školní akademie
19. Sportovní den
22. Začátek vánočních prázdnin
během Předmětové komise
leden
3. Nástup po vánočních prázdninách
8. Studentská rada
5. - 12. LVVZ - kvinta + 1.C
12. - 19. LVVZ - sekunda
28. - 31. AVAMUŠ
29. Pedagogická rada
31. Pololetní vysvědčení
31. Jednotná kritéria přijímacího řízení 2018

II. p o l o l e t í

únor
1. Pololetní prázdniny
4. - 10. Jarní prázdniny
12. Studentská rada
15. Maturitní ples oktávy
22. Maturitní ples 4.C
březen
1. Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ
5. Studentská rada
během předmětové komise
duben
2. Studentská rada
10. Pedagogická rada
11. Třídní schůzky
10. + 11. Maturitní zkoušky - písemné práce
12. Přijímací testy čtyřleté - 1. termín
15. Přijímací testy čtyřleté - 2. termín
16. Přijímací testy osmileté - 1. termín
17. Přijímací testy osmileté - 2. termín
18. Velikonoční prázdniny
24. Pedagogická rada pro maturanty
26. Poslední zvonění maturantů
29. První část "bílého týdne" maturantů
během Zlaté hrabičky
květen
2. - 10. MZK - DT + PP
7. Studentská rada
7. - 10. Cykloturistický kurs - vybraní
13. PZ - náhradní - 1. termín
14. PZ - náhradní - 2. termín
16. - 22. MZ - ústní zkoušky SČ + PČ
24. Vydání maturitních vysvědčení
27. - 31. Sportovní kurs - 7.A + 3.C
červen
4. Studentská rada
17. - 21. Vodácký kurs - sexta + 2.C
20. - 26. Zahraniční zájezd Itálie
25. Uzávěrka přihlášek žáků k MZ 2019 - podzimní termín
24. - 25. Kurs Poločas - kvarta
25. Pedagogická rada
26. Sportovní den, Zahraniční výjezd Francie
během Předmětové komise
29. Závěrečné vysvědčení