Dne 21. června 2018 jsme se s němčináři z kvinty vydali do Prahy na Den otevřených dveří velvyslanectví SRN.

Měli jsme možnost prohlédnout si nádherné reprezentační prostory Lobkovického paláce a seznámit se s 35 organizacemi, které jsou činné v oblasti česko-německých vztahů. Zhlédli jsme dvě výstavy – výstavu NanoArt a výstavu Německo – země vynálezců. Organizace Do Německa na zkušenou představila možnosti krátkodobých i dlouhodobých pobytů v Německu, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem přichystalo jazykovou animaci a na stánku Goethe Institutu jsme se mohli zapojit do oblíbených Schnupperkurse pro začátečníky. V zahradě velvyslanectví byla k dispozici též  fotbalová aréna, fotopoint a čtecí koutek.

 

 

 
 
 

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).