Od svých přátel i od rodičů jsem mockrát slyšela, že zažít na FF UK přednášku profesora Hilského je zážitek. Možnost slyšet a vidět pana Martina Hilského, profesora anglické literatury, překladatele a velkého znalce W. Shakespeara, měli všichni studenti vyššího gymnázia ve čtvrtek 16. února v sále hořovické radnice.

Pan profesor Hilský se ve své přednášce zaměřil na Shakespeara samotného, na jeho život, dobu, ve které tvořil, a jeho dílo. Velkou část přednášky věnoval divadlu Globe, které je s postavou Shakespeara nerozlučně spojeno. Hilského překlady jsou výjimečné nejen díky důkladné znalosti jazyka, ale také dobových reálií, o kterých umí poutavě vyprávět.

 

Poslechnout si povídání někoho tak významného bylo jistě pro studenty i naše vyučující velmi zajímavé a inspirativní. Profesor Hilský je totiž každé dva roky zván na konferenci do Stratfordu nad Avonou, kde se setkávají významní vědci z celého světa zabývající se dílem Shakespeara. Nikdo kompetentnější tedy nemohl být pozván. Chtěla bych za studenty našeho gymnázia poděkovat za tak dobrý nápad, který nám umožnil toto setkání, a panu profesoru Hilskému pak za to, že si našel čas se s námi potkat.

 

Anna Flaišmanová - septima

 

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).