Počátkem června se skupina studentů pod vedením prof. Hoškové a díky Cestovní kanceláři Slunečnice vydala objevovat krásy jižní Francie. Zatím vás navnadíme obrázky, které zaznamenala Dáda Kebertová ze septimy.

 

         A teď i slibovaný článek:
V pondělí 6. června skupina studentů vyššího gymnázia (doprovázená třemi profesorkami) odjela na zájezd do jižní Francie. Po dlouhé cestě autobusem následovala procházka po městě Toulouse a návštěva výrobny Airbusu 380. Následně jsme se ubytovali v mobilhomech v kempu Sète na pobřeží Středozemního moře. Další den jsme jeli na farmu, kde se chovají ústřice. Odvážní studenti dokonce syrové ústřice ochutnali. Po návratu do kempu jsme si šli zaplavat do studeného moře. Navštívili jsme také krásné město Arles s románskými památkami, národní park Camargue, slavné opevněné město Carcassonne, starou římskou kolonii Narbonne a Canal du midi, který spojuje Atlantický oceán se Středozemním mořem. Na cestě domů jsme se vraceli přes most Viaduc de Millau, který je nejvyšším mostem světa. Tím byl nádherný výlet plný zážitků a dobré nálady zakončen.

Šárka Procházková

 

 

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).