V souvislosti se spoluprací GVH s hostitelským programem AFS uveřejňujeme aktuální nabídku studia v zahraničí pro středoškolské studenty ve věku 15-18 let ve školním roce 2016/17. Stejně jako jejich zahraniční spolužáci, mohou i oni vycestovat na dobu tří, pěti nebo deseti měsíců do zemí Latinské Ameriky, Evropy, Asie nebo Severní Ameriky a zažít tak středoškolský program v zahraničí i život v místních hostitelských rodinách. Naši kompletní nabídku naleznete zde

   

V tuto chvíli nabízíme také celkem 11 stipendijních příležitostí, od Německa, přes Dánsko, Itálii až po Argentinu. Zájemce o stipendia čeká koncem listopadu v Praze výběrové řízení sestávající z kulturně politického rozhledu s důrazem na vybranou zemi, testu jazykových schopností a motivačního pohovoru. Pro přihlášení se na programy bez stipendia budou zájemci vyplňovat přihlášku a absolvovat motivační pohovor v místě bydliště. 

Ti, kteří chtějí mít jistotu správné volby a zjistit na vlastní kůži, co AFS program obnáší, zveme na Startér, víkend s našimi dobrovolníky a absolventy programů. Víkend plný workshopů a aktivit zaměřených na mezikulturní zkušenost zodpoví otázky zájemců a pomůže v rozhodování, do které země se na zkušenou vydat a jestli vůbec.  

Cena za programy v zahraniční je konečná. Zahrnuje letenku, dopravu až do místa bydliště, dopravu do školy, zajištění hostitelské rodiny a stravu v ní, zdravotní pojištění, přípravná a adaptační soustředění, podporu po celou dobu programu i pohotovostní linku dostupnou 24 hodin denně. 

 

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).