Náměstek ministra zahraničních věcí Petr Drulák předal v pátek 20. března 2015 v Praze, v barokním Černínském paláci, ceny žákům a studentům, kteří uspěli ve výtvarné a vědomostní soutěži ke Dnům Frankofonie. Ocenění spolu s ním předali lucemburská velvyslankyně Michele Pranchere-Tomassini a francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian. Přítomni byli rovněž velvyslanci Švýcarska, Kanady, Konga, Maroka a dalších frankofonních zemí. Akce se kromě žáků, jejich rodičů a učitelů zúčastnili i zástupci Francouzského institutu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva kultury ČR. Lucemburská velvyslankyně zmínila ve své úvodní řeči bohatství našich kultur, přátelství a spolupráci, ocenila účast mladých lidí v soutěži a mluvila rovněž o různorodosti frankofonních zemí i francouzštiny, která je spojuje.

Mezi oceněnými byla i studentka našeho gymnázia Jana Bruthansová z  8. A. Úspěšné výtvarnici upřímně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Hosté si mohli na doprovodné výstavě prohlédnout oceněné výtvarné práce a promítány byly rovněž úspěšné krátké videofilmy. Letošnímu ročníku Dnů Frankofonie poskytl svou záštitu ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Soutěž zahrnovala vědomostní kvíz na internetové stránce MZV ČR, a výtvarnou část. Studenti měli za úkol vytvořit výtvarnou práci za využití tří „z deseti slov Frankofonie pro rok 2015“, které pravidelně každým rokem vyhlašuje centrála OIF (Organization Internationale de la Francophonie v Paříži. Česká republika je v této organizaci jako pozorovatel.) Byla to slova: amalgame, bravo, cibler, grigri, inuit, kermesse, kitsch, sérendipité, wiki, zénitude. Soutěže se zúčastnilo 259 žáků z 24 základních škol a 258 studentů z 30 středních škol.

 

Josef Zedník a Petra Hošková

 

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).