CK Slunečnice pořádá pro GVH zájezd na Korsiku:

..nevelký ostrov přezdívaný „ostrov krásy“ nabízí mnoho k vidění, skalní útesy padající do tyrkysově modrého moře, divoké kaňony a vodopády, starobylá romantická městečka. Taková je …… K O R S I K A

http://korsika.ikn.cz/

termín: 8. - 15. září 2014

cena: 8 950 Kč – při 40 platících (9 450 Kč – při 36 platících)

program:

  1. den: odpoledne odjezd z ČR, noční přejezd přes Rakousko do Itálie
  2. den: příjezd do Livorna, odtud trajektem do BASTIE Po připlutí (kolem poledne) si nejprve prohlédneme přístav a město  a pak pojedeme vnitrozemím ostrova na západní pobřeží. Cestou se zastavíme v městečku CORTE a prohlédneme si citadelu na skále. Pak budeme pokračovat na ubytování do kempu v zátoce Propriano
  3. den: pojedeme na výlet k menhirům u FILITOSY. Uprostřed kaštanového lesa najdeme tři tisíce let staré kamenné válečníky v životní velikosti – bezesporu úchvatná megalitická památka ostrova. Pak si prohlédneme přístav PROPRIANO, který využívali už staří Řekové a Kartaginci.. Odpolednestrávíme u moře
  4. den: se pojedeme podívat do BONIFACIA, které je pro svou polohu na vápencovém útesu nad mořem považováno za nejkrásnější město na Korsice.Pod skalnatými útesy se můžemeprojet lodí. Horské městečko SARTENE s žulovými domy a dlážděnými uličkami bývá nazýváno „nejkorsičtějším na Korsice“. Prohlédneme si centrum s radnicí a kostelem Panny Marie
  5. den:  volný den, pobyt u moře, sportovní a jazykový program
  6. den: pojedeme na výlet do zátoky PORTO. Jedinečné pohledy nabízejí Les Calanches, skalnaté útesy z červené žuly, které se svažují do moře. Zastavíme se v městečku CARGESE s řeckým kostelem. Nemůžeme vynechat ani hlavní město ostrova AJACCIO s rodným domem císaře Napoleona Bonaparte
  7. den: ráno odjedeme z kempu a podél východního pobřeží se vrátíme do BASTIE a nalodíme se na trajekt zpět do Livorna. Noční přejezd přes Itálii a Rakousko
  8. den: dopoledne návrat do ČR

Program druhého a sedmého dne může být upraven, dojde-li ke změnám v lodním řádu.

Cena obsahuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 5x ubytování v bungalovech v kempu v zátoce Propriano nebo Sagone (západní pobřeží ostrova, krásné písčité pláže), trajekt na Korsiku a zpět, vstupní a výstupní korsickou daň, komplexní cestovní pojištění (u České pojišťovny, pojištění Turista E 1122204,  zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu občana, úrazové pojištěnía pojištění storno cesty + zákonné pojištění CK, služby českého průvodce.

Cena nezahrnuje: vstupné cca  20€ (včetně projížďky lodí v Boniffaciu)

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).