Nejnovější aktualizace provozního režimu školy

1. Od středy 25. listopadu 2020

a) oktáva a 4.C: prezenční výuka každý den

b) všechny ostatní třídy: distanční výuka

2. Od pondělí 30. listopadu 2020

a) oktáva a 4.C: prezenční výuka každý den

b) prima, sekunda, tercie a kvarta: rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech), a to konkrétně takto:

  • lichých týdnech  (49., 51.,…) prima a sekunda prezenčně, tercie a kvarta distančně
  • sudých týdnech  (50., 52.,…) tercie a kvarta prezenčně, prima a sekunda distančně

c) kvinta, sexta, septima, 1.C, 2.C, 3.C: distanční výuka

Při prezenční výuce ve škole všude a všichni s rouškami.

Nutnost častého velice intenzivního větrání

  • všemi okny na 5 minut o přestávkách
  • všemi okny na 5 minut minimálně jednou i během vyučovací hodiny

V té souvislosti doporučujeme, aby se žáci teple oblékali, a zároveň dočasně rušíme povinnost přezouvání v šatnách.

Školní jídelna

Ve školní jídelně se u stolu mohou stravovat studenti na prezenční výuce, studenti na distanční výuce mají možnost si stravu vyzvednout do vlastních nádob.

Upozornění:

v důsledku režimových opatření ve školní jídelně dojde k omezení její momentální kapacity. Může se tak stát, že se venku před budovou budou tvořit fronty čekajících žáků. V té souvislosti zvažte, prosím, nutnost stravování Vašich dětí ve školní jídelně za těchto podmínek.

O případném dalším vývoji, změnách, úpravách apod. Vás budeme neprodleně informovat. Sledujte proto stále, prosím, bedlivě a pravidelně tuto webovou stránku.

Velké díky za pochopení, spolupráci a pozdrav všem!
 
V Hořovicích 24.11. 2020
PhDr.Jiří Vlček

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).