Informace pro všechny, zejména pro současné septimány a třeťáky
Legislativním procesem prošla novela Školského zákona, jež mj. ruší ve společné části povinnou zkoušku z matematiky.  
Maturanti budou moci tak jako dosud volit mezi matematikou a cizím jazykem.
Společná (státní) část se omezí pouze na didaktické testy, ústní a písemné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků budou součástí profilové (školní) části maturitní zkoušky.