„Jeden svět“je největší festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě, a tím je unikátní, výjimečný…

V březnu a dubnu 2019 se koná už jeho 21. ročník, a to nejen v Praze, ale i v dalších 35 městech České republiky… jedním z festivalových měst je i Plzeň, kde se opakovaně již několik let účastníme školních projekcí, poslední roky vlakem z Hořovic dojedeme po kolejích „přímo až do kina“… část železniční zastávky Plzeň Jižní předměstí byla totiž přeměněna na kulturní centrum – Moving Station.

Studenti sexty a 2. ročníku si z letošní nabídky šesti dokumentární filmů vybrali titul „Reds, do toho!“, po jehož promítnutí následovala více než půlhodinová debata s lektorkou k tématu dokumentu, kterým bylo „znásilnění“ dívky hráči amerického fotbalu, z Bílého kruhu bezpečí.

Více informací zde.

SRPG podpořilo účast studentů hořovického gymnázia na tomto festivalu zaplacením vstupného 40,- na žáka, děkujeme!!!

Mgr. Roman Urbánek