POZOR !!!

Vláda ČR, resp. Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci svých legislativních kompetencí s účinností

od středy 11. března 2020

 do odvolání

zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách,odborných učilištích a univerzitách.

V té souvislosti

nařizuji všem žákům,

aby sledovali hromadné sdělovací prostředky
a webové stránky naší školy řídili se informacemi
tam uveřejněnými.

Dále se žákům ukládá povinnost být s vyučujícími v elektronickém kontaktu a plnit úkoly
tam zadané.

Uzavřena je též školní jídelna.

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).