Divadelní sezona 2005/2006 pro P.R.D. začala 29.6. 2005, kdy se v průběhu oslav dvou významných životních jubileí v hořovickém hotelu Zelený strom zrodil námět nové divadelní hry. Její text následně vznikl od 3. do 7.7. 2006. Okamžitě po zahájení školního roku 2005/2006 položil autor hry PhDr. Zdeněk Samec studentu 2.C Punčochářovi zásadní otázku, jaký je jeho vztah k ženám. Po ujištění, že velmi kladný, bylo jasné, že hlavní roli ve hře EROTOMAN aneb Kam se hrabe Hrabal si s chutí zahraje právě student Punčochář, což autor hry přijal s velkým ulehčením. Pokud by totiž vztah studenta Punčocháře k ženám velmi kladný nebyl, musel by při nedostatku mužů v ansámblu P.R.D. hlavní roli hrát sám autor…

Hru se P.R.D. rozhodlo uvést na začátku května 2006 jako upomínku 170. výročí prvního vydání Máchova Máje /duben 1836/. Během zimy bylo po dohodě s ředitelem MKC Hořovice Jiřím Šalenou rozhodnuto, že premiéra se uskuteční 5.5.2006 jako vyvrcholení VII. bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte. Místy až fádní práci na nastudování hry si P.R.D. zpestřilo dvěma vystoupeními na prosincové školní akademii GVH, kde uvedlo scénku Pedagogická rada aneb Jasná zpráva, v níž si role vánoční cukroví pečících učitelek zahrály Olga Blahovcová, Iveta Fraitágová, Barbora Vlčková, Aneta Žáčková, role propadajících žáků s realistickou přesvědčivostí ztvárnili Jiří Boubín, Václav Jánský, Marek Uhrin a roli ředitele školy ochotně nastudoval PhDr. Jiří Vlček. V druhé scénce s názvem Dozor aneb První hořovická reality show, jež byla uvedena ve spolupráci s německou skupinou Rammstein, v roli lidožrouta, který v průběhu velké přestávky snědl část svého spolužáka /konkrétně játra/, exceloval Tomáš Vítek, v nezáviděníhodné roli jeho oběti zazářil Petr Zdvořan a role učitele nedbale vykonávajícího přestávkový dozor se pochopitelně ujal PhDr. Zdeněk Samec.

Dalším odlehčením tvrdé herecké a režisérské řehole při práci na definitivní podobě hry Erotoman byla série článků do Podbrdských novin, která měla být pro P.R.D. i takovou nenápadnou a nevtíravou reklamou. První s titulkem P.R.D. zve Slávku Hozovou! zval na květnové představení tuto českou herečku a režisérku, členku pražského Divadla pod Palmovkou. Ta podle jejích slov „neobvyklé, ale o to více účinné pozvání“ velkoryse přijala, a tak už v listopadu 2005 mělo P.R.D. zajištěného prvního diváka… Originalitu článku pak korunovalo otištění fotografie P.R.D., na níž kromě hereček B. Vlčkové, M. Vlčkové, P. Žílové, B. Plecháčkové, P. Kokešové a herce PhDr. Z. Samce bylo tělo herce R. Punčocháře s hlavou Harolda Pintera, anglického dramatika, nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 2005. Tělo s hlavou bylo dohromady vydáváno za režiséra Hynka Pittermana, který s P.R.D.samozřejmě nikdy nespolupracoval, poněvadž vůbec neexistuje… Druhý článek pod názvem Improvizace v čínské restauraci byl fejeton o setkání PhDr. Zdeňka Samce s hercem a dramatikem Pavlem Landovským v jedné pražské čínské restauraci. Mistr Landovský si 17.11. 2005 ochotně přečetl část scénáře připravované hry, svůj autogram doplnil proroctvím, že bude úspěšná, a z herecké kolegiality přislíbil ke zdaru představení i tak trochu přispět svým dílem… Třetí příspěvek nazvaný Michael Jackson na jevišti už veřejnosti částečně naznačil, na co se v nové hře může začít těšit, a sérii článků pak završilo interview Labe uklidí Bangkok! s thajskou herečkou a tanečnicí Chalisou Boonpeng /Neung/, jehož hlavním cílem bylo oddělit občany se smyslem pro humor od těch, kteří takovou pro ně bezesporu zbytečnou vlastnost nemají, a první skupinu tak trochu netradiční formou přilákat na představení. Tento tvůrčí záměr byl stoprocentně splněn, a tak v pátek 5.5. 2006 mělo P.R.D. v doslova po střechu nabitém Labi své dá se říci „domácí prostředí“, což je pro každého herce velice důležité. A skutečnost, že úzkoprsí občané beze smyslu pro humor ten večer zůstali doma u televizních obrazovek, ten večer nikoho určitě nemrzela. Stejně by se do Labe už nevešli… Jejich místo totiž zaujala např. paní Jitka Pozdenová z pražské organizace AFS Mezikulturní programy zajišťující pobyty zahraničních studentů v České republice. Ta své dojmy z představení následně autorovi shrnula takto: „Musím říci, že máte moc šikovné studenty /zejména dlouhovlasá učitelka – 1. těhotná a paní ministryně mě opravdu nadchly/ a evidentně jste nad hrou strávili spoustu času. Děkuji za příjemný zážitek a za zapojení naší studentky Neung do českého divadla, snad to pro ni bude zážitek na celý život!“

Vydařenou ouverturou představení se pak ve čtvrtek 27.4. 2006 stalo setkání PhDr. Zdeňka Samce s českým dramatikem Václavem Havlem, k němuž došlo na druhém nádvoří Pražského hradu a bylo poslední neformální konzultací před chystanou premiérou. Herecká a dramatická kolegialita prostě někdy dokážou divy… O představení samotném nechejme raději pro objektivitu mluvit nezávislý český tisk:

V podstatě šlo o jednoduchý příběh /příběh není v divadelní hře vždy to hlavní, pozn. P.R.D./ nešťastného ředitele školy, který vládne ženskému učitelskému elementu. Z nedostatku jiných možností přijme mezi své učitelky jednoho učitele ochotného učit cokoliv, kdykoliv a bez jakýchkoliv nároků na plat a další vymoženosti. Ovšem pan ředitel netuší, a dlouho mu to jaksi nechce dojít, že přijal mezi své bezbranné a sexuálně zcela neukojené ženy erotomana, který je postupně všechny přivede do jiného stavu. Erotoman se nakonec stane nejenom ředitelem školy, ale i ministrem školství, kterého milují všechny děti…Děj je prokládán tanečními vložkami a dalšími estrádními prvky…

Při představení Erotomana pukalo Labe ve švech… /Marta Šestáková-Vaculíková, Gymnazistky nejsou těhotné, Podbrdské noviny 9/2006/. O jednoznačný úspěch představení se ve švech pukajícím Labi zasloužili herci a herečky Magda Vlčková, Petra Kokešová, Barbora Plecháčková, Pavlína Žílová, Kristina Sedeke, Barbora Vlčková, Helena Fliegerová, Roman Punčochář, PhDr. Zdeněk Samec, Tomáš Kebert /zároveň autor grafické podoby plakátu a programu/, Tomáš Vítek, Zdeněk Samec, tanečnice Jitka Frühaufová, Šárka Hasmanová, Lucie Holečková, Kamila Kohoutová, Anna Křížová, Iva Marešová, Soňa Matějková, Linda Ráčková, Anna Sedláková, Eva Svobodová, Radka Veigendová a pochopitelně thajská herečka a tanečnice Chalisa Boonpeng /Neung/. Svým dílem přispěli asistentky režie Veronika Křivánková a Michaela Puchmertlová, zvukař Filip Štajner, osvětlovač a zvukař Václav Albl, výtvarnice Hana Cintlová a Tereza Koňasová.

A co dodat závěrem? Možná tak jedině myšlenku Ondřeje Vaculíka z jeho článku Hořovice VáclavaHraběte /Podbrdské noviny 9/2006/: „…Dovětkem festivalu bylo dne 5.5. představení Podbrdského Recesistického Divadla, které dnes úspěšně navazuje na tvůrčího ducha prostředí, z něhož kdysi vycházel i Václav Hrabě.“ Tak tomu totiž skutečně je a P.R.D. si do budoucna před sebe klade už jen dva klíčové úkoly. Dokázat, že příslovce „úspěšně“ je v předchozí myšlence užito oprávněně, a snažit se o faktu, že úspěšně navazuje na tvůrčího ducha prostředí, z něhož kdysi vycházel i Václav Hrabě, přesvědčit i ty, kteří o tom k vlastní smůle ještě přesvědčeni zdaleka nejsou a v době představení P.R.D. raději zůstávají doma u televizní obrazovky…

Ukázky z divadelní hry Erotoman aneb Kam se hrabe Hrabal:

Učitelka matematiky:
Tys silný muž, já slabá žena, šarmem tvým jsem přemožena.
Ty jsi hvězdou mého světa, má Pythagorova věta…
Vnímej každé moje slovo, tys mé číslo Ludolfovo.
Vášnivě tě líbám ve snech mých, jsme rovnice o dvou neznámých!
Hrdliččin hlas zní jako zvon, tys mé X, já tvé Y… 
Učitelka dějepisu:
Tys silný muž, já slabá žena, šarmem tvým jsem přemožena.
Ty jsi hvězdou mého světa, z Palackého dějin věta…
Zažijeme lásky slasti, ty jsi pro mě Otec vlasti.
Ty jsi štěstí mého strůjce, můj statečný vojevůdce!
Tak nedělej cavyky, můj Alexandře Veliký… 
Učitelka chemie:
Tys silný muž, já slabá žena, šarmem tvým jsem přemožena.
Ty jsi hvězdou mého světa, Mendělejevova zákonu věta…
Má láska není malinká, buď má něžná kádinka.
Buď zkumavkou, ďáble, dím, svou vášní ji naplním!
Toužím s tebou míti syna, leptej mě jak kyselina… 
Učitelka biologie:
Ty jsi hvězdou mého světa, o výběru přirozeném věta…
Je to, hochu, tvoje vina, že jsem si tě bez Darwina,
když  miluji tě odmala, přirozeně vybrala!
Krev se vaří, je to sauna, tys má flóra, tys má fauna… 
Učitelka češtiny:
Tys silný tygr, já slabá žena, šarmem tvým jsem přemožena.
Ty jsi hvězdou mého světa, indického eposu věta…
Nemůžu se touhou hnout, jsi můj tygr lidožrout.
Tak žer to maso nahaté, češtinářky šťavnaté…
Tak žer to maso šťavnaté, češtinářky nahaté!!
Splň má přání, jsou jich stovky, ať z plenek syna padaj‘ bobky!
Rozkoší chvěji se celičká, jak při noční moje babička,
vždyť porušíme tradici, nastav mi Hubičko zadnici!! 

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).