Pohnuté dějiny Podbrdského Recesistického Divadla (velká začáteční písmena R a D nejsou pravopisnou chybou, nýbrž provokativním zdůrazněním faktu, že se jedná o velkou Recesi a velké Divadlo) se začaly psát v historickém školním roce 2000/2001. V jeho průběhu se totiž 36 let po svém početí (v noci na 5.3. 1965) konečně narodilo Gymnázium Václava Hraběte. Nad jeho kolébkou ovšem nepostávaly sudičky, ale spíše nadšenci, kterým bylo jasné, že pojmenovat školu po významné osobnosti moderní české poezie kromě cti zároveň znamená i neustále přesvědčovat veřejnost o správnosti tohoto kroku tím, že se nesměle pokusí kráčet v jeho stopách vlastní a původní literární i publicistickou tvorbou. A tak se zrodil školní časopis CORPUS DELICTI, jenž s peripetiemi vychází dodnes, v květnu 2002 a dubnu 2004 pak byly vydány první a druhý JARNÍ ALMANACH s ukázkami básnické i prozaické tvorby studentů a učitelů…

Když se na podzim roku 2000 připravoval program zimní školní akademie, nikdo z organizátorů netušil, že právě tato akademie se stane mezníkem v divadelních dějinách školy. Po několikatýdenních náročných zkouškách v podstatě v ilegálních podmínkách, v jejichž průběhu autor a herci občas nahlas přemýšleli o svém právu na respektování umělecké tvůrčí svobody, kterou by ve své době určitě uvítal i Václav Hrabě, zhasla 20.12. 2000 kolem poledne světla v hořovickém Klubu Labe a skupina Pink Floyd zvoláním Is there anybody out there? zahájila "hrabětovskou" divadelní éru GVH. Premiéra hry ŽÍZEŇ aneb Pegagogická sedmerka C + C se kupodivu setkala s kladným diváckým ohlasem, jenž byl pro aktéry velkým povzbuzením do budoucna. Hru kromě autora Zdeňka Samce nastudovali Marie Cimermanová, Michal Karkoš, Irena Kozmanová, Kateřina Kratochvílová, Kateřina Roiková, Jana Schmidtová, Veronika Stolzová a Jiří Štochl. V tomto obsazení doplněném o Janu Kratochvílovou a Moniku Radovičovou byla 10.5. 2001 v Klubu Labe uvedena rozšířená podoba této hry pod názvem VODA NAD VODOU aneb Pedagogická sedmerka C + C. Námětem obou verzí dramatické prvotiny Zdeňka Samce byla skutečná událost, k níž došlo na podzim 2000 v průběhu zájezdu studentů 4. ročníku do Berlína a jež později vyvolala velké znepokojení v části hořovické veřejnosti… Každopádně však byl učiněn první významný krok na cestě za Podbrdským Recesistickým Divadlem.

Následující školní rok 2001/2002 se po odchodu většiny herců ze školy stal obdobím tápání a čerpání nových tvůrčích sil. Přesto bylo uvedení vaudevillů TAK CO VY NA TO? aneb Kéž na trati se neztratí /hráli Tomáš Běhoun, Dana Brejníková, Magda Černíková, Petra Filarová, Kamila Horská, Zdeněk Samec, Barbora Šubertová, Jakub Volek/ a NAŠE ALLES GUTE /Tereza Boudová, Simona Dvořáková, Petra Fairaislová, Petra Fišerová, Mikuláš Heger, Pavla Kebrlová, Zdeněk Samec/ v rámci zimní a letní akademie snad alespoň důkazem toho, že divadlo je jednou z možností jak aktuálně a neotřele reagovat na některé ožehavé problémy /drogy a anonymní hulvátství/. Druhé představení pak přineslo další důležitou změnu v tvůrčím pojetí divadla na GVH. Bylo to rozhodnutí do budoucna prezentovat původní dramatickou tvorbu nikoli v rámci školních akademií, to znamená v podstatě zaručenému publiku a vyprodanému sálu, nýbrž veřejnosti, což má za výhodu to, že autor a herci musí o diváka bojovat a získávat ho kvalitou. To je totiž jediná možná a správná cesta pro každé divadlo…

A tak 24.4. 2003 vyprodaný sál Klubu Labe sledoval premiéru původní hry Zdeňka Samce KRONIKA aneb Rande s Neckářem. Inspirací pro ni byly skutečné zápisy ze školní kroniky GVH. Naprostá výjimečnost představení spočívala ve skutečnosti, že v něm účinkovalo 46 herců… Kromě autora ředitel školy PhDr. J. Vlček, učitel RNDr. J. Švábenický a následující studenti a studentky: Tomáš Běhoun, Lukáš Blažek, Tomáš Blažek, Alena Bobková, Marie Bolinová, Kristýna Boudová, Tereza Boudová, Milan Černohlávek, Kristýna Fialová, Petra Filarová, Iveta Frühaufová, Šárka Herrmannová, Kamila Horská, Jiří Hrabák, Jiří Jindra, Denisa Jirouchová, Vít Kadeřábek, Petr Kadlec, Lucie Kaufmanová, Josef Košt'álek, Kateřina Kratochvílová, Kryštof Kreisinger, Tereza Kutáčová, Zuzana Mouchová, Jitka Očenášková, Eva Opatrná, Aleš Otčenášek, Petra Pánková, Pavla Podzimková, Michaela Rovnerová, Jana Řechtáčková, Antonín Spal, Veronika Sudíková, Anna Šáfrová, Aneta Štěpničková, Kateřina Tomešová, Petr Valta, Jana Vaňková, Lenka Vaňková, Barbora Vlčková, Gabriela Vlčková, Magda Vlčková a Jakub Volek.

Ne všichni ovšem na pódiu, poněvadž originalita hry spočívala i v prohloubení prvku, jenž byl nesměle naznačen už u těch předcházejících - část účinkujících totiž sedí mezi publikem a až do chvíle, kdy na ně ve scénáři přijde řada, nikdo ze skutečných diváků netuší, že to jsou vlastně herci. A někteří to možná netuší dodnes… V epizodní roli si dokonce zahrál i živý bílý králík! Pro něj to ovšem byla herecká příležitost poslední, neboť zanedlouho posloužil upečený na česneku jako sváteční oběd rodině J. Košt'álka ze Zdic. Podle jeho svědectví si v těch chvílích připadal jako bratrovrah…Úspěch představení, jež bylo v rámci oslav 55. výročí založení GVH reprízováno 26.4. 2003, měl za důsledek, že vedení GVH rozhodlo nabídnout pro školní rok 2003/2004 divadelním nadšencům nepovinný předmět Dramatická výchova. A dveře do Podbrdského Recesistického Divadla tím byly otevřeny dokořán…

V září 2003 začala náročná práce na nastudování třetí divadelní hry Zdeňka Samce ČESKÁ ZDECHLINA aneb Baudelaire v Labi s cílem uvést ji v rámci 6. bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte 2004. Symbolicky tak mělo dojít k propojení tohoto festivalu s učiteli a studenty, kteří jsou hrdí na to, že jejich škola jméno tohoto básníka má. Hra byla napsána při příležitosti 110. výročí premiéry dramatu Maryša v Národním divadle /9.5. 1894/. Osmiměsíční úsilí autora a herců, kteří představení uvedli už jako Podbrdské Recesistické Divadlo, bylo korunováno 1.5. 2004 těsně po dvacáté hodině, kdy několikaminutový aplaus do posledního místa zaplněného Klubu Labe byl odměnou nejen jim, ale i jejich škole. Na pódiu se o něj zasloužili Kristýna Boudová, Helena Fliegerová, Alena Chlustinová, Blanka Jurková, Kateřina Jurková, Tereza Kráčmerová, Veronika Krejčová, Thanapat Kruasobjang, Lucie Palková, Michaela Puchmertlová, Zdeněk Samec, Lenka Vaňková, Barbora Vlčková, Magda Vlčková, Pavlína Žílová, dále herci z publika Tomáš Vítek a Milan Černohlávek, zvukař Jiří Hrabák, rekvizitářka Kamila Horská, kulisáci Lukáš Kos a Pavel Vacherlohn, ale i další studenti GVH, jež byli nápomocni při vzniku tohoto představení /především autor programu Martin Falc/. I v této hře se na jevišti objevilo zvíře, tentokráte kuře! I ono si ovšem zahrálo pouze jednou, poněvadž bylo upečeno už před představením a částečně snědeno v závěrečné scéně hry. Zbytek měl autor k večeři 2. a 3.5. 2004. Podle jeho svědectví si v těch chvílích připadal jako J.K. Tyl v době existenční nouze…

Správnost nastoupené cesty za veřejným divákem pak dokazují myšlenky Ondřeje Vaculíka z jeho recenze hry ČESKÁ ZDECHLINA otištěné v Podbrdských novinách č.9/2004: "Svým zaujetím,nápaditostí, originalitou i schopností náročné divadelní práce Podbrdské Recesistické Divadlo přerůstá hranice nejen hořovického gymnázia, ale i hranice města… V každém případě Podbrdskému Recesistickému Divadlu patří naše uznání…" Těchto myšlenek si jeho členové velice váží a hodlají do budoucna udělat vše pro to, aby nevyčpěly do ztracena. I když velice dobře vědí, že:

"Hrát divadlo v malém městě to je riziko,
málokdo si tuhle radost vezme na triko…
Čím je totiž město menší, je tu možnost hrozná,
že se někdo v představení zničehonic pozná!
Tu a tam se vzácně stává, to se nejvíc cení,
že se v té hře náhle pozná, kdo v ní vůbec není…
Hrát divadlo v malém městě to chce odvahu,
že tě lidé nepozdraví hodit za hlavu.
V malém městě, předpokládej, budou se spíš mračit,
že se jeden pousměje, mělo by ti stačit!
Hrát divadlo v malém městě to je riziko,
málokdo si tuhle radost vezme na triko…
Když jsme si však tohle jméno /Václav Hrabě pozn. aut./ na svá trika vzali,
můžem jednou vnukům líčit, jak nás z Labe hnali!!" 

(Ukázka ze hry ČESKÁ ZDECHLINA)

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).