Vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům, které škola získává od zřizovatele, vybíráme počátkem školního roku ve VV částku 100,- Kč na žáka. Tyto prostředky jsou určeny především na základní výtvarný materiál, kterým je papír. Vycházíme ze skutečnosti, že výtvarná výchova probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem ve všech týdnech školního roku, tj. asi 40 krát. Pravidelně, každou hodinu, potřebujeme čtvrtky a kreslící, skicovací papír. Stále se nám daří získávat i výtvarný materiál od dobrovolných dárců (papíry, kreslící čtvrtky, barevné čtvrtky, temperové barvy atp.). Díky tomu můžeme pro všechny studenty VV zakoupit i řadu dalších pomůcek a materiálů a činíme tak výuku pestřejší a zajímavější. Autorce školní novoročenky jsme poděkovali výtvarným materiálem. Stejně tak jsme výtvarnými pomůckami ocenili i vítěze školního kola výtvarné soutěže Frankofonie. Výtvarné materiály používáme i při instalaci a prezentaci žákovských prací v budově školy. Snažíme se pro naše studenty neustále zlepšovat a vybavovat učebnu i kabinet VV.

Ilustrační kresba - Julie Lajtnerová - 8.A

Pro školní rok 2020 / 2021 jsme vybírali příspěvek snížený na polovinu, tj. 50,- Kč u stávajících studentů, protože byla škola od října do dubna uzavřena a v předchozím roce nebyly rovněž prostředky z důvodu uzavření gymnázia vyčerpány. Ve školním roce 2020 / 2021 bylo od 101 studentů VV vybráno celkem 6.500,- Kč.  Zůstatek z předchozího školního roku 2019 / 2020 činil 6.401,- Kč, celkem tedy na uplynulý školní rok pro VV: 12.901,- Kč. Za výtvarný materiál, výtvarné pomůcky a potřeby bylo celkem utraceno 7.790,- Kč. Zůstatek ve výši 5.111,- Kč bude použit v tomto školním roce 2021 / 2022. Studenti, kteří v loňském školním roce uhradili 50,- Kč, nebudou v roce letošním příspěvek platit. Příspěvek 100,- Kč budeme vybírat pouze od nových žáků a snížený na polovinu od těch, kdo v loňském školním roce příspěvek nestihli uhradit. Pro tuto situaci evidujeme potřebné doklady. Byly nakoupeny především měkké triangl tužky pro kresbu, pastelky obyčejné i akvarelové,  barvy vodové obyčejné, brilantní a suché pastely.  Nakoupeny byly rovněž papíry různých formátů a druhů tj. skicovací, kreslící čtvrtky A3 a A4. Pořídili jsme si rovněž  fix tužky slabé i silnější, barevné i jednobarevné a kaligrafické. Zakoupena byla lepidla různých druhů, gumy plastické i gumovací pryže obyčejné, ořezávátka, náčrtníky, skicáky, štětce a laminovací folie pro práci s 3D pery. Učební pomůcky zajišťuje vyučující VV.

 

Všechny účetní doklady jsou uloženy a připraveny ke kontrole. Děkujeme za důvěru.

Zpracoval: Josef Zedník, učitel VV

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).