V dopoledních hodinách 20.12. 2000 /tehdy to byla středa/ probíhala v zcela zaplněném hořovickém klubu Labe akademie místního gymnázia. Závěrečným bodem jejího bohatého programu bylo uvedení hry „ŽÍZEŇ“. Na jevišti i v hledišti v ní vystoupili tehdejší studenti Marie Cimermanová, Michal Karkoš, Irena Kozmanová, Kateřina Kratochvílová, Kateřina Roiková, Jana Schmidtová, Veronika Stolzová a Jiří Štochl. I když to v té chvíli sami netušili, položili tím základ pro vznik autorského divadla, které v nastávajícím desetiletí obohatilo divadelní dějiny Podbrdska o dosud neznámý rozměr. Vlastní původní hry /mezi 20.12. 2000 a 7.5. 2009 jich    Podbrdské Recesistické Divadlo veřejnosti darovalo osm/ ho výmluvně prokazují. Všem, kdo se na jejich uvedení v různých rolích podíleli /jako herci, tanečníci, grafici, výtvarníci, výrobci rekvizit, maskéři či mistři zvuku/, bylo za jejich těžkou a leckdy nevděčnou práci mými ústy 14.5. 2010 veřejně poděkováno. Na nikoho jsem snad nezapomněl...

  V dopoledních hodinách 20.12. 2010 /nyní to bude pondělí/ proběhne v zcela zaplněné hořovické radnici akademie místního gymnázia. Těžko říci, zda se v jejím bohatém programu najde prostor pro krátké připomenutí toho, co nesmazatelně patří do dějin akademií Gymnázia Václava Hraběte Hořovice i celé školy, a malou gratulaci ke kulatým narozeninám. V každém případě však v těch chvílích bude zcela prázdný hořovický klub Labe. A tak současným členům P.R.D. nic nebrání v tom, aby si zde v 9.00 krátce připomněli své předchůdce a zahájili těžkou a leckdy nevděčnou práci na jevištní podobě deváté původní hry podbrdského autorského divadla, jejíž premiéra je připravována na začátek března 2011. První jevištní zkouška nové hry na místě, kde se přesně před 10 lety zrodilo jejich divadlo, bude pro stávající herce kromě malé gratulace ke kulatým narozeninám i symbolickým vykročením do další životní etapy P.R.D. V dnešní složité době, která obětování se divadlu zdarma příliš nepřeje, sice nikdo netuší, jak dlouho potrvá, ale snad bude neméně úspěšná jako ta předcházející... 

                                                                                                   PhDr. Zdeněk Samec

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).