Tato věta byla napsána 31.12. 2009 v 9.06. Během dne, na jehož konci se řada občanů na celém světě nestřízlivě veselila a bujaře slavila. Co? Například to, že oproti 31.12. 2008 jsou o rok starší… Když si představím silvestrovské rozjařence rozradostněné potěšujícím faktem, že zestárli o jeden rok, tážu se sám sebe: Jak nestřízlivě by se veselili a bujaře by slavili, kdyby zčistajasna zjistili, že jsou starší o deset let?
 Tuto závažnou filozofickou otázku si 31.12. 2009 střízlivě nepoložil nikdo. S jedinou výjimkou. Jmenuje se Podbrdské Recesistické Divadlo. Toto v současné době nejstarší aktivní  hořovické činoherní divadlo totiž v roce 2010 oslaví své 10. narozeniny. Narodilo se 20.12. 2000 a za dobu své existence pro veřejnost napsalo a uvedlo osm původních divadelních her. Už tímto faktem P.R.D. nezapadá do historie a filozofie většiny divadelních souborů. Včetně profesionálních. A už tato skutečnost je důvodem pro důstojné připomenutí dosavadní tvorby  podbrdského autorského divadla. První část oslav 10. narozenin P.R.D. se uskuteční v pátek 14.5. 2010 v hořovickém klubu Labe /zřejmě i jako epilog IX. bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte/. Příznivci i členové P.R.D., jimž touto cestou přeji v našem jubilejním roce 2010 hodně zdraví a pochopitelně i smyslu pro humor, budou mít jedinečnou příležitost /představení bude premiérou i derniérou zároveň/ zúčastnit se nostalgické, ale i veselé procházky dějinami svého divadla. Vybrané výstupy z každé z osmi uvedených her budou propojeny do dramatického celku a vyústí v závěrečné finále, které bude vykročením do druhé, hlavní části oslav 10. narozenin P.R.D. Kdo zná jeho historii a filozofii, tuší, co by ji mohlo tvořit…
 Tato věta byla napsána 31.12. 2009 v 9.29. Během dne, na jehož konci se řada občanů na celém světě nestřízlivě veselila a bujaře slavila. Nebyl jsem mezi nimi. Proč? Protože si to v roce 2010 vynahradím střízlivou oslavou potěšujícího faktu, že jsem se svým divadlem zčistajasna zestárl o deset let… 
                                                                                                        PhDr. Zdeněk Samec

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).