Vyúčtování VV 2019/20

Vyúčtování příspěvku studentů výtvarné výchovy ve školním roce 2019 / 2020
Vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům, které škola získává od zřizovatele, vybíráme počátkem školního roku ve VV částku 100,- Kč na žáka. Tyto prostředky jsou určeny především na základní výtvarný materiál, kterým je papír. Vycházíme ze skutečnosti, že výtvarná výchova probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem ve všech týdnech školního roku, tj. asi 40 krát. Pravidelně, každou hodinu, potřebujeme čtvrtky a kreslící, skicovací papír. Stále se nám slušně daří získávat i výtvarný materiál od dobrovolných dárců (papíry, kreslící čtvrtky, barevné čtvrtky, temperové barvy atp.). Díky tomu můžeme pro všechny studenty VV zakoupit i řadu dalších pomůcek a materiálů, které bychom si jinak nemohli dovolit a činíme tak výuku pestřejší a zajímavější. Autorovi školní novoročenky jsme poděkovali výtvarným materiálem. Výtvarné materiály používáme i při instalaci a prezentaci žákovských prací v budově školy. Snažíme se pro naše studenty neustále zlepšovat a vybavovat učebnu i kabinet VV.
Ve školním roce 2019 / 2020 bylo od 170 studentů VV vybráno celkem 17.000,- Kč.  Zůstatek  z předchozího školního roku 2018 / 2019 činil 12,- Kč, celkem tedy na uplynulý školní rok pro VV: 17.012,- Kč. Za výtvarný materiál, výtvarné pomůcky a potřeby bylo celkem utraceno 10.611,- Kč. Zůstatek ve výši 6.401,- Kč bude použit v tomto školním roce 2020 / 2021. Zároveň je snížen na polovinu příspěvek studentů z uplynulého školního roku pro nastávající školní rok. Byly nakoupeny především měkké tužky pro kresbu, pastelky obyčejné i akvarelové, náhradní pastelky bílé a černé, kterých potřebujeme nejvíce, barvy temperové i vodové a pestré razítkové  barvy .  Nakoupeny byly rovněž papíry různých formátů a druhů tj. skico-vací, kreslící čtvrtky A2, A3 a A4. Dále byla zakoupena řezbářská souprava pro práci se dřevem.  Pořídili jsme si rovněž  fixtužky slabé i silnější, barevné i jednobarevné, lepidla různých druhů, gumy plastické i gumovací pryže obyčejné, ořezávátka, skicáky, štětce malé, velké a největší, kulaté i ploché, instalační materiál jako lepící guma, špendlíky, hřebíčky atp. Učební pomůcky zajišťuje vyučující VV.
Všechny účetní doklady jsou uloženy a připraveny ke kontrole. Děkujeme za důvěru.
Zpracoval: Josef Zedník, učitel VV
Mikrosvěty - Adéla Hofmanová

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v plném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, dostatečné kontrastní rozlišení barev textu a pozadí, možnost využívání telefonního kontaktu).

Zřizovatel

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz